Om os

’Vi er altid på forkant med de administrative opgaver. Skal vi også hjælpe dig?’

KHI er en veletableret virksomhed med fire årtier på bagen. Kerneydelsen er i dag KHI Regnskabskontor (factoring) med dertil hørende tillægsydelser. KHI har derudover en inkasso-afdeling i virksomheden, hvorved debitorstyringen kan håndteres i KHI fra start til slut.

Virksomheden blev oprindeligt etableret med kontor i Silkeborg tilbage i 1981, hvor Inge-Lise og daværende kompagnon Palle Lund Andersen udviklede et fremsynet IT-system til brug for landets skorstensfejermestre. Som tiden gik, fandt flere og flere skorstensfejermestre det fornuftigt at overgå til IT.

Herefter udviklede KHI sig mere eller mindre til en ’One Stop Shop’ for skorstensfejermestrenes drift. Med Flemming ved roret blev et trykkeri tilknyttet KHI, hvorved skorstensfejermestrene var sikret en stabil leverandør af tryksager. KHI udviklede samtidigt ’Regnskabskontoret for Skorstensfejermestre’ for at kunne tilbyde skorstensfejermestrene finansiering af deres udestående fordringer (factoring).

Omkring 2007 blev trykkeriet solgt fra og IT-systemet afhændet til Skorstensfejerlauget.

Vores persondatapolitik kan downloades hér.


Medarbejdere

Inge-Lise var i 1981 med til at stifte KHI og har derfor mange års erfaring med arbejdsopgaverne i skorstensfejer-regi. Når du har behov for hjælp til IT-systemer og generel administration er det som regel Inge-Lise, der træder til.

Thomas er uddannet advokat og arbejder med inkasso samt andre opgaver af juridisk karakter. Thomas har siden 2010 arbejdet fuld tid i KHI og ejer i dag alle anparterne i selskabet.

Christine har siden 2015 været firmaets stemme, da det som regel er hende, du først får fat i på telefonen. Christine arbejder primært med debitorstyringen og følger dagligt op på utallige henvendelser fra både kunder og debitorer.

Anita har været ansat i KHI siden 1. marts 2021. Hun arbejder primært med debitorstyring og support via telefon og email. Derudover udarbejder Anita også betalingspåkrav samt anmelder krav i døds- og konkursboer.

Amalie er jurastuderende og er tilknyttet KHI på deltid. Amalie arbejder med debitor-kontakt, udarbejdelse af betalingspåkrav samt anmeldelse af krav i døds- og konkursboer.


KHI ApS · Nimdrupvej 14 · 8740 Brædstrup · CVR 66852628
post@khi-data.dk · Tlf. 76240170 Man-tors: kl. 8-16.30, Fredag: kl. 8-15.30

%d bloggers like this: