Factoring


Føler du dig begravet i administrativt arbejde og vil du gerne forbedre din likviditet?


Ydelserne i KHI er målrettet erhvervsdrivende, der ønsker at konsolidere deres likviditet og samtidigt nedbringe arbejdsbyrden med administration af store mængder (ofte mindre) fakturaer.




Som factoring-kunde i KHI vil du få følgende fordele:


  • Udbetaling af dine tilgodehavender umiddelbart efter udført og færdigmeldt arbejde, dvs. ingen pengebinding og mindsket behov for kassekredit
  • Mindre arbejdsbyrde i forhold til administration, idet KHI håndterer både udsendelse af rykkere og efterfølgende dialog med debitorer samt vedligeholdelse af ejer- og betaleradresser


  • Mindskede omkostninger til porto, tryksager, bank-gebyrer, etc.
  • Mulighed for generel sparring i forhold, der vedrører din forretning
  • Glidende overgang til inkasso-procedure, såfremt det er nødvendigt


Som kunde i Regnskabskontoret betaler du ikke fast abonnement eller hotline-afgifter. Regnskabskontoret fratrækker blot en procent-sats fra hver afregning (1,5-2,5% afhængigt af fakturabeløb).


Klik her hvis du vil downloade vores produktblad med en komplet beskrivelse af arbejdsgangen for factoring i KHI. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os helt uforpligtende for at høre nærmere.